166
217
71
52
4
2
0
Bunlar hep illuminatinin kirli oyunları bizi hipnoz ediyorlar.